sábado, 18 de fevereiro de 2012

Celebradas as Asambleas Xerais de ALEGa

Hoxe, día 18 de febreiro do 2012, cumprindo co acordado na Asamblea Fundacional do pasado mes de decembro, celebráronse en Santiago de Compostela as Asambleas Xerais extraordinaria e ordinaria da Asociación Liberal do Estudantado Galego.

Na Asamblea Xeral extraordinaria acordóuse a política internacional que levará a cabo ALEGa, fundamentalmente enfocada ás relacións coa familia liberal europea, debatéronse os métodos de difusión da mensaxe liberal entre a mocidade e aprobóuse por unanimidade a creación das seguintes áreas estratéxicas:
- Relacións internacionais.
- Comunicación e relacións externas.
- Difusión e rede.
- Expansión e innovación.

Na Asamblea Xeral ordinaria elixíuse por unanimidade a Xunta Directiva formada por:
- Presidente: Diego Santos Ferreira
- Vicepresidente: Mateo Santiago Franco Rodríguez
- Tesoureiro: Javier Botana Botana
- Secretário: Wenceslao Posada Bolaño
- Vogal: Víctor Neira Pita
.

domingo, 12 de fevereiro de 2012

Modifícase o lugar de celebración das Asambleas Xerais

Con motivo de facilitar a asistencia ás Asambleas Xerais, a Xunta Directiva da Asociación Liberal do Estudantado Galego acordou modificar o lugar de celebración das Asambleas Xerais extraordinaria e ordinaria, convocadas para o sábado 18 de febreiro de 2012 ás 10:00 horas, que pasarán a ter lugar na Biblioteca Anxel Casal, en Santiago de Compostela.

Procuramos a participación de todos aqueles estudantes liberais que desexen formar parte deste proxecto co fin de promover os ideais que sirvan como semente para a construcción dunha sociedade máis libre, máis próspera, onde haxa unha mellor calidade de vida e se respeten os dereitos individuais.
.

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

A Xunta Directiva acorda celebrar Asambleas Xerais o sábado 18 de febreiro

A Xunta Directiva provisional acordou fixar a data da convocatoria para as Asambleas Xerais extraordinaria e ordinaria, que estaban previstas para o mes de febreiro, no día sábado 18/02/2012 ás 10:00 horas na Biblioteca Anxel Casal, en Santiago de Compostela.

A nova Xunta Directiva, segundo os Estatutos, terá os seguintes postos:
-Presidente-
-Vicepresidente-
-Secretário-
-Tesoureiro-
-Vogais-

Na Asamblea Xeral ordinaria poderanse presentar un número ilimitado de candidaturas, cumprindo cos requisitos estatutarios, e gañará aquela que acade maioría absoluta.

Na Asamblea Xeral extraordinaria previa debatiranse os diversos temas pertinentes sobre xestión e obxectivos da asociación.


Desde a actual Xunta Directiva animámosvos a tod@s a participar deste proxecto aberto e plural necesario para a sociedade galega e, especialmente, necesario para os estudantes galegos.
.